महिलांना 50 हजार आर्थिक सहाय्य देणारी योजना : Mahila Kisan Yojana Maharashtra

Mahila Kisan Yojana : केंद्र व राज्य शासनाकडून महिलांना सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सबळ बनवण्यासाठी विविध अशा योजना राबविण्यात येतात. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना अनुदान, आर्थिक मदत, कर्ज, विविध वस्तूंचा संच इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. या विविध योजनांमधील शासनाचा एकच उद्देश असतो, महिलांसुद्धा पुरुषाप्रमाणे कोणत्याही व्यवसायमध्ये किंवा कामांमध्ये मागे राहता कामा नये. महाराष्ट्र शासनामार्फत … Read more

शबरी घरकुल योजना महाराष्ट्र 2023 : Shabari Gharkul Yojana Maharashtra

शासनामार्फत नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना इत्यादी विविध महाराष्ट्रातील घरकुल योजनांचा समावेश आहे. वरील नमूद योजना व्यतिरिक्तसुद्धा आणखी एक घरकुल योजना राबविली जाते. ज्या योजनेचे नाव आहे शबरी घरकुल योजना. या योजने संदर्भातील संपूर्ण माहिती जशाप्रकारे शबरी घरकुल योजना … Read more