Copyright Notice

content on our site is copyright protected. We take the protection of our copyright very seriously. If we find that you have used our copyrighted contained or other material in violation of the licence mentioned in this notice, we make take legal action against you or your team and may seek compensation (costs) to prevent you from incuring financial loss or from using our content or material. If you want to use content on our website legally, orders can be issued at your expense.

या संकेतस्थळावरील देण्यात आलेली माहिती अथवा सामग्री कॉपीराईट सुरक्षित असून आम्ही आमच्या कॉपीराईटचे संरक्षण अत्यंत गांभीर्याने घेतो. सदरील नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या परवानाच्या उल्लंघनात तुम्ही आमच्या संकेतस्थळावरील माहितीचा अथवा सामग्रीचा वापर केलेले आढळून आल्यास, आम्ही तुमच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतो, त्याचप्रमाणे आर्थिक नुकसान किंवा आमच्या माहिती किंवा साहित्याचा वापर करण्यापासून तुम्हाला रोखण्यासाठी आम्ही दंड म्हणून भरपाई (खर्च) मागू शकतो. त्यामुळे जर तुम्हाला आमच्या संकेतस्थळावरील माहितीचा, साहित्याचा वापर करायचा असेल, तर खर्च भरून आदेशही त्याप्रमाणे दिले जाऊ शकतात.