परभणी कुसुम सोलर पंप नवीन मंजूर यादी : Kusum Solar Pump New List

शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही जर परभणी जिल्ह्यातील असाल आणि सोलर पंप योजनेअंतर्गत तुम्ही अर्ज केलेला असेल, तर तुम्हाला खालीलप्रमाणे परभणी जिल्ह्यातील तालुका निहाय यादी पाहता येणार आहे.

तालुकायादी डाउनलोड
परभणीयेथे क्लिक करा
सेलूयेथे क्लिक करा
गंगाखेडयेथे क्लिक करा
मानवातयेथे क्लिक करा
पाथरीयेथे क्लिक करा
सोनपेठयेथे क्लिक करा
जिंतूरयेथे क्लिक करा
पालमयेथे क्लिक करा
पूर्णायेथे क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇

कुसुम सोलरपंप योजना नवीन पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध, जिल्हा निहाय यादी PDF मध्ये पहा