यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना नवीन घरकुल यादी 2023-24 | Gharkul Yadi

शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या 8 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील जवळपास 8 जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना नवीन घरकुल यादी खालीलप्रमाणे देण्यात आलेली आहे.

जिल्हा नावलाभार्थी यादी
चंद्रपूरयेथे क्लिक करा
लातूरयेथे क्लिक करा
भंडारायेथे क्लिक करा
सातारायेथे क्लिक करा
रत्नागिरीयेथे क्लिक करा
नागपूरयेथे क्लिक करा
भंडारायेथे क्लिक करा
सांगलीयेथे क्लिक करा