Crop Loan Rate Maharashtra 2024 : पीक कर्ज दर महाराष्ट्र 2024

१. खरीप भात/सुधारित 75,000 प्रति हेक्टर
२. भात उन्हाळी/बासमती 75000 प्रति हेक्टर
३. खरीप भात (जिरायत) 62000 प्रति हेक्टर
४. खरीप ज्वारी (बागायत) 44,000 प्रति हेक्टर
५. खरीप ज्वारी (जिरायत) 44,000 प्रति हेक्टर
६. बाजरी (बागायत) 43,000 प्रति हेक्टर
७. बाजरी (जिरायत) 35,000 प्रति हेक्टर
८. बाजरी (उन्हाळी) 35,000 प्रति हेक्टर
९. मका (बागायत) 40,000 प्रति हेक्टर
१०. मका (जिरायत) 35,000 प्रति हेक्टर
११. मका (स्विट कॉर्न) 40,000 प्रति हेक्टर
१२. तूर (बागायत) 46000 प्रति हेक्टर

१३. तूर (जिरायत) 45,000 प्रति हेक्टर
१४. मूग (जिरायत) 27,000 प्रति हेक्टर
१५. मूग (उन्हाळी) 27,000 प्रति हेक्टर
१६. उडीद (जिरायत) 27,000 प्रति हेक्टर
१७. भुईमुग (बागायत/उन्हाळी) 49,000 प्रति हेक्टर
१८. भुईमुग (जिरायत) 46,000 प्रति हेक्टर
१९. सोयाबीन 54,000 प्रति हेक्टर
२०. सुर्यफूल (बागायत) 27000 प्रति हेक्टर
२१. सूर्यफूल (जीरायत) 24000 प्रति हेक्टर
२२. तीळ (जिरायत ) 24000 प्रति हेक्टर
२३. जवस (जिरायत) 25000 प्रति हेक्टर
२४. कापूस (बागायत) 76,000 प्रति हेक्टर

२५. कापूस (जिरायत) 65,000 प्रति हेक्टर

ऊस – Sugar Cane Crop Loan Rate 2024

२६. ऊस (आडसाली) 165000 प्रति हेक्टर
२७. ऊस (पूर्वहंगामी) 155000 प्रति हेक्टर
२८. ऊस (सुरू) 155000 प्रति हेक्टर
२९. ऊस (खोडवा) 120000 प्रति हेक्टर

rabbi crop pik karj dar 2024

३०. रब्बी ज्वारी ( बागायत) 44,000 प्रति हेक्टर
३१. रब्बी ज्वारी (जिरायत) 31000 प्रति हेक्टर
३२. गहू (बागायत) 38000 प्रति हेक्टर
३३.हरभरा (बागायत) 40000 प्रति हेक्टर
३४.हरभरा (जिरायत) 35000 प्रति हेक्टर
३५ .करडई 30000 प्रति हेक्टर

३६. मिरची 1,00,000

३७.मिरची (निर्यातक्षम)1,00,000 प्रति हेक्टर
३८. टोमॅटो 80000 प्रति हेक्टर
३९.कांदा ( खरीप ) 1,05,000 प्रति हेक्टर
४०. कांदा ( रब्बी ) 90,000 प्रति हेक्टर
४१. बटाटा 1,05,000 प्रति हेक्टर
४२. हळद 1,36,000 प्रति हेक्टर
४३.आले 1,36,000 प्रति हेक्टर
४४. कोबीवर्गीय पिके 42000 प्रति हेक्टर

फुल पिके

४५. ऑस्टर 36000 प्रति हेक्टर
४६ शेवंती 36000 प्रति हेक्टर
४७. झेंडू 41000 प्रति हेक्टर
४८.गुलाब 47000 प्रति हेक्टर
४९.मोगरा 42000 प्रति हेक्टर
५०.जाई 38000 प्रति हेक्टर

फळ झाडे

५१. द्राक्ष 370000 प्रति हेक्टर
५२. काजू 121000 प्रति हेक्टर
५३.डाळिंब 2,00,000 प्रति हेक्टर
५४.चिकू 70000 प्रति हेक्टर
५५.पेरू 1,05,000 प्रति हेक्टर
५६.कागदी लिंबू 80,000 प्रति हेक्टर
५७. नारळ 75000 प्रति हेक्टर
५८. सिताफळ  80,000 प्रति हेक्टर
५९.केळी  1,50,000 प्रति हेक्टर
६०. केळी (टिशूकल्चर) 1,80,000 प्रति हेक्टर
६१. संत्रा /मोसंबी  88000 प्रति हेक्टर
६२ आंबा( हापूस ) 155000 प्रति हेक्टर
६३.बोर 40000 प्रति हेक्टर
६४.आवळा 40000 प्रति हेक्टर
६५. पपई 85,000 प्रति हेक्टर

चारा पिके pik karj dar 2024

६६. गजराज 32000 प्रति हेक्टर
६७लसुन गवत 63000 प्रति हेक्टर
६८.पवना गवत 34000 प्रति हेक्टर
६९.मका (हिरवा चारा) 32000 प्रति हेक्टर
७०. बाजरी (हिरवा चारा) 16000 प्रति हेक्टर
७१. ज्वारी (हिरवा चारा ) 22000 प्रति हेक्टर

इतर पिके

७२. रेशमी  तुती 90000 प्रति हेक्टर
७३. पानमळा 55000 प्रति हेक्टर